Sulama ve Drenaj Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Kapsamı
 • Basınçlı Borulu Şebekeler
 • Regülasyonlu ve Regülasyonsuz Açık Kanallar
 • Regülatörler
 • Pompa İstasyonları
 • Tüneller
 • Ağ Şebeke Simülasyonu
 • Sanat Yapıları
  • Alt ve Üst Sel Geçitleri
  • Sifon ve Galeriler
  • Hidrant, Vantuz, Tahliye Yapıları
  • OMAK ve MAK Kontrol Yapıları
  • Maslaklar
 • Su Alma Yapıları

Mühendislik Hizmetleri
 • Ön Değerlendirme Çalışmaları
 • Arazi, Gözlem ve Etütleri
 • Arazi Ölçüm Altyapısının Oluşturulması
 • Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları
 • Planlama Raporları
 • Kat’i ve Uygulama Projeleri
  • Sulama ve Drenaj Şebeke Tasarım Çalışmaları
  • Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
  • Drenaj ve Tahliye Projeleri Hazırlanması
  • Ana İletim Hatlarını Projelendirilmesi
  • Ağ Şebeke Optimizasyonu ve Simülasyonu
  • Sanat Yapılarını Projelendirilmesi
 • Kredi Aplikasyon Raporlarının Hazırlanması
 • Metraj, Keşif ve Yeşil Dosya Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Kesin ve Geçici Kabuller

Müşavirlik Hizmetleri
 • Teknik Danışmanlık
 • Proje Kontrollüğü
 • Proje Yönetimi
 • Yapım Kontrollüğü
 • Kesin ve Geçici Kabuller