Sap2000 API’sini kullanarak Sap2000 programı için iki boyutlu kondüvi ve tünel modeli oluşturmaktadır.

Özellikleri
– 9 farklı kondüvi ve tünel geometri desteği.
– Sınırsız yükleme hali tanımlayabilme.
– Kesit tesirlerinin hesabı ve kontrolü için arayüz.
Desteklediği Tünel/Kondüvi Tipleri
Ekran Görüntüleri