Kondüvi-Tünel Statik v2.0, “Beggs Deformeter Stress Analysis of Single Barrel Conduits” gerilme analizi moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet katsayı tablolarının, istenilen yük ve yükleme hallerine göre hesabını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış bir programdır.

Anaform

Özellikleri
– Beggs A, B, C, D, E, F, G, Daire ve Kare kesit geometrileri için destek.
– Kondüvi-Tünel bilgileri ile dolgu/kaya, beton ve çelik karakteristiklerini tanımlayabilme.
– Standart yükler için bilgi girişi.
– Sınırsız yük ve yükleme hali tanımlayabilme.
– Yükler çin kesit tesirlerinin hesabı.
– Yükleme hallerinin hesaplanabilir dosya yapısından aktarımı.
– Yükleme halleri için emniyet gerilmelerine ve taşıma gücüne göre betonarme tasarım.
– Emniyet gerilmeleri için küçük eksantiriste tahkik.
– Pdf biçiminde raporlama.
Ekran Görüntüleri