Dolusavak boşaltım kanalı ve enerji kırıcı havuzu hidrolik hesabı için tasarlanmştır.

Dh-AnaForm

Özellikleri
– Boşaltım kanalı su hattı hesabı.
– Negatif basınç tahkik.
– Kavitasyon hesabı.
– Enerji kırıcı havuz hesabı.
– Pdf formatında rapor oluşturma.
– AutoCAD ve Bricscad programlarıyla etkileşim.
Uygulama Ekran Görüntüleri