Çevre ve Taşkın Koruma ve Akarsu Havzaları Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Kapsamı
 • Nehir Islahı
 • Taşkın Koruma Yapıları
 • Akarsu Düzenlemeleri
 • Havza Planlama

Mühendislik Hizmetleri
 • Hidrolik Çalışmalar
 • Ön Değerlendirme Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Planlama Çalışmaları
 • Kat’i (Kesin) Projeler
 • Uygulama Projeleri
 • Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
 • Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Sismik Risk Değerlendirme Çalışmaları

Müşavirlik Hizmetleri
 • Teknik Danışmanlık
 • Proje Kontrollüğü
 • Proje Yönetimi
 • Yapım Kontrollüğü
 • Geçici ve Kesin Kabuller