Barajlar, Su Yapıları ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Kapsamı
 • Barajlar
 • Göletler
 • Hidroelektrik Santraller
 • Pompa İstasyonları
 • Regülatörler
 • Tüneller, Kondüviler ve Şaftlar
 • Borulu ve Açık Kanal İletim Hatları
 • Ulaşım Yolları
 • Hidromekanik Donanım
 • Elektromekanik Donanım

Mühendislik Hizmetleri
 • Hidrolik Çalışmalar
 • Ön Değerlendirme Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Planlama Çalışmaları
 • Kat’i (Kesin) Projeler
 • Uygulama Projeleri
 • Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
 • Harita ve Kamulaştırma Çalışmaları
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Sismik Risk Değerlendirme Çalışmaları

Müşavirlik Hizmetleri
 • Teknik Danışmanlık
 • Proje Kontrollüğü
 • Proje Yönetimi
 • Yapım Kontrollüğü
 • Geçici ve Kesin Kabuller