Bar-Su AutoCAD Araç Kutusu v2.0, tekrarlanan çizim ihtiyaçlarını karşılamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Bar-Su Proje Sulama ve Baraj bölümleri için geliştirilmiş bir AutoCAD eklentisidir. AutoCAD güncel sürümlerinin en yeni özelliklerini kullanmakta ve her yeni sürümle birlikte güncellenmektedir.

AcadAracKutusuAna

Özellikleri
 • Grafiksel olmayan nesnelerin çizimler arası aktarımı. Desteklenen nesneler:
  • Katmanlar
  • Bloklar
  • Çizgi Tipleri
  • Ölçülendirme, Metin, Tablo, Çoklu Çizgi, Oklu Çizgi Stilleri
 • Aktif çizime özgü ve çizim içinde saklanan ayarlar:
  • Çalışma ve ölçülendirme birimi
  • Ana ve tali ölçek
 • Gelişkin ve esnek genel ayar yapısı.
 • Çeşitli boyutlarda pafta kenarlık tanımlama ve çizim.
 • Taramalar:
  • Şev Tarama
  • Dolgu ve arazi tarama
 • Metin araçları:
  • Matematiksel işlemler: Ekleme, çıkarma ve çarpma
  • Metin katman, içerik, yükseklik ve açı eşleştirme.
  • 12 farklı yazı yüksekliğinde çizim ayarlarına bağlı metin girişi
 • Sulama projelerinde kullanılan çeşitli şekil ve gösterimler:
  • Boykesit ve plan eğim
  • Tekil ve çoklu kesme işareti
  • Akış ve simetri işareti
  • Kesit yeri işareti
  • Döküm no
  • Boru sonu ve boru kesit gösterim
  • Dinamik oklu bilgi
  • Ölçek şekil
  • Kuzey işareti
  • Farklı tiplerde koordinat şekilleri
  • Kot karelaj
  • Boykesit üzerinde kilometraj
 • Donatı araçları:
  • Donatı nesnesi ekleme, güncelleme
  • Donatı nesnelerinde değişken boy tanımlayabilme
  • Donatı nesnelerinin boyla ya da boysuz gösterimi
  • Donatı nesnelerin metrajdan çıkarabilme
  • Değişken boylar için adım yazma
  • Poz kaydırma
  • Otomatik demir metrajı oluşturma
 • Kot (dinamik bloklarla):
  • 25’in üzerinde kesit ve plan kot şekli
  • Referans nokta ve kot değeri tanımlama
  • Çizim çalışma birimine ve ölçek ayarlarına bağlı otomatik kot verme
  • İstenilen referansa göre seçilen kot nesnelerini topluca güncelleme
 • Dinamik ve saydam (AutoCAD komutlarıyla beraber çalışan) tutma (osnap) seçenekleri.
 • Polyline araçları
  • Yay parça özellliklerinin hesaplanması
  • Ağırlık merkezinin bulunması ve çizimde işaretlenmesi
  • Alan etiketi
  • Boy bilgilerinin çizimde yazdırılması
  • Polyline3D nesneleri köşe noktalarına kot atama
 • y=f(x) biçiminde fonksiyon çizim.
 • Excel’den çizime tablo aktarım.
 • Harita Araçları
  • Dosyadan çizime nokta aktarım
  • Çizimdeki noktaların dosyaya yazdırılması
  • Üçgen modelleme (Delaunay)
  • Üçgen model ve/veya tesviye eğrilerinden boykesit, enkesit alma
Ekran Görüntüleri